Волонтерський бізнес-рух небайдужих підприємців, що підтримують відновлення мирної України
Підтримати команду
En
Підтримати команду
menu

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Розділ І. Загальні положення
 • 1. Web - сайтreukraine.com (далі – Сайт)належить на праві власності ТОВ "ЛАЙНС ПРАЙД", код ЄДРПОУ 39051712 ( далі – Компанія) . Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.
 • 2. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами  Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.
 • 3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.
 • 4. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.
Розділ ІІ. Доступ до персональних даних
 • 1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, власником яких він являється.
 • 2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
 • 3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії  входить:
  • 3.1 прізвище, ім’я;
  • 3.2 номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.);
  • 3.3 інформація про географічне розташування;
Розділ ІІІ. Строк та місце зберігання Персональних даних
 • 1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.
 • 2. Місце знаходження Компанії Україна, м. Київ, вул. Німанська, 2, 01103.
Розділ IV. Права споживача
 • 1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:
  • 1.1 Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;
  • 1.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
  • 1.3 На доступ до своїх персональних даних;
  • 1.4 Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
  • 1.5 Пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • 1.6 Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • 1.7 На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • 1.8 Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  • 1.9 Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • 1.10 Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • 1.11 Відкликати згоду на обробку персональних даних;
Розділ V. Розкриття конфіденційної інформації та персональних даних
 • 1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.
 • 2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
 • 3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.
Повернутися на головну